Vásárlás/Garancia

 

                                                                                               Tisztelt Vásárlónk!                   


A vásárlás menete Áruházunkban kategóriákba rendezett termékek között regisztráció, illetve bejelentkezés nélkül vásárolhat.
Számlázási adatok a vásárláshoz szükségesek.
Amennyiben számlázási adatit nem szeretné megadni a webáruház felületén akkor ezt tegye meg levélben vagy telefonon.
A kiválasztott terméket annak terméklapján tudja a kosárba helyezni az Önnek legmegfelelőbbet.
A kapott linkre kattintva erősítse meg a vásárlást. Garancia Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
Termékek időközben megszünhetnek vagy az áruk változhat.
Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Fogyasztási kifogás esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot. +36-20 2160762 vagy info@elektrotek.hu
Az elállás joga Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. "4. §
(1) A fogyasztó a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított 14 munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított 14 munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.
(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.
(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli.
A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A vásárlónak 14 munkanapig indok nélkül jogában áll a megrendelt terméket az áruház részére hiánytalanul visszaküldeni.
Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet - Távollévők között kötött szerződésekről - értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik.
Áruházunk az áru ellenértékét a csomag készhez vételétől számítva 30 napon belül visszajuttatja a vásárlónak.
Az elállási jog minden, postán vagy futárral szállított termékre vonatkozik, ami bontatlan, vagy bontott, de hiánytalan gyári csomagolásban, garancialevél kiállítása esetén azzal együtt érkezik vissza áruházunkhoz.
A visszaküldéssel kapcsolatos csomagolási és postázási költségek a törvény szerint a vásárlót terhelik.
Elállási szándékát az elérhetőségeink valamelyikén közölheti velünk.
A szerződés alakja és létrejöttének időpontja Online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek.
A szerződés nyelve magyar.
Az űrlap kitöltésével és az áruház részére megerősítést követő elektronikus úton történő megküldésével, annak áruház általi visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül.
A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja.
Az igénybejelentés megküldésével és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre.
Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
Felelősségkorlátozás A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását.
A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.
A webáruházba küldött rendeléssel minden vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja.
Adatvédelem:
Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához.
Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki.
Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.
Adatainak rendszerünkből történő törlését bármelyik elérhetőségünkön kérheti tőlünk.
Egyéb jogszabályok
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, illetve rendeletek eléréséhez kérjük látogasson el az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület http://www.ofe.hu vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjára. http://www.nfh.hu/

Békéltető testületek elérhetőségei:

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

ADATSZOLGÁLTATÓ.

Onlinex Solutions Kft., 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. 2. em. 7.